ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว โทร. 044-560-223  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ร้องทุกข์
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกอบต.
 โครงสร้างหน่วยงาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 ติดต่อหน่วยงาน
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 แผนผังการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
คณะผู้บริหาร
 
นายสมาน ปิ่นแก้ว
นายกอบต.หนองขวาว
 
นางแจ่มจันทร์ กันนุฬา
รองนายกอบต.หนองขวาว
นายสมเดช คงรินทร์
รองนายกอบต.หนองขวาว
 
นายบุญพร วงมณี
เลขานุการนายกฯ
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด